HMS (Helse Miljø Sikkerhet): Stropp som skal destrueres etter skade.

I min jobb som kranfører er HMS høyt prioritert. I denne filmen forteller jeg om en stropp som har fått en sveiseskade på seg og som må bli destruert.
Denne biten av jobben er vesentlig med tanke på sikkerheten til meg selv og alle jeg jobber med.

Håper denne videoen kan inspirere andre til å ta en ekstra titt på stroppen(e) mot slutten av arbeidsdagen. Det kan faktisk redde liv.

-Knut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: