Bygdøy/Frogner Arbeiderparti🌹

Har blitt medlem i Arbeiderpartiet og fikk nylig styreposisjon som vara i bydel Bygdøy/Frogner Arbeiderparti.

Det første jeg vil rette fokuset mot er vürt behov for offentlig innendørs basseng:

Bydel Bygdøy/Frogner trenger et innendørs offentlig bad – Nordmenns svømmeferdigheter står på spill.

Bydel Frogner i Oslo har lenge vÌrt kjent for sin vakre arkitektur, akademiske befolkning og kulturelle severdigheter. Men Ên ting mangler i dette omrüdet: et innendørs offentlig bad. I takt med at flere rapporter viser at nordmenns svømmeferdigheter har blitt dürligere, er det pü høy tid at bydelen investerer i et slikt anlegg for ü øke folkehelsen og redde potensielle liv.

Svømming er en viktig ferdighet for alle, uansett alder og bakgrunn. I et land som Norge, omgitt av vann, er det essensielt ü kunne svømme büde for fysisk og mental helse, samt sikkerhet. Men dessverre viser nyere statistikker en bekymringsfull trend blant nordmenn. En rapport fra Redningsselskapet (2021) avdekker at 1 av 4 nordmenn ikke er trygge i vannet, og at 3 av 10 voksne ikke kan svømme 200 meter uten hjelpemidler.

Dette er en urovekkende utvikling, og mangel pü gode svømmetilbud kan vÌre en del av problemet. Bydel Frogner, som er hjem til over 59 000 mennesker, har ingen innendørs offentlig bad. Dette begrenser tilgangen til svømmeopplÌring, mosjon og fritidsaktiviteter for lokalbefolkningen, og kan dermed bidra til dürligere svømmeferdighetene.

Frogner Svømmeklubb har i en ürrekke jobbet for at Frognerbadet skal fü et innendørs bad. Klubben har fremhevet behovet for et slikt anlegg for ü styrke svømmeopplÌringen og tilgjengeligheten for innbyggerne i bydelen. Deres engasjement har vakt politisk oppmerksomhet, og det er nü bred enighet blant de politiske partiene om at et innendørs bad i Frogner vil vÌre en verdifull investering.

Foruten ü vÌre en kilde til fysisk aktivitet og lÌring, kan et innendørs offentlig bad i Frogner ogsü styrke lokalsamfunnet. Anlegget kan fungere som et møtested for alle aldersgrupper og kulturer, og fremme inkludering og samhold i bydelen. I tillegg kan et innendørs bad bli en attraksjon som genererer økt økonomisk aktivitet, med potensielle arbeidsplasser og økt etterspørsel etter lokale tjenester og fasiliteter.

Å investere i et innendørs offentlig bad i Frogner vil ha en rekke positive effekter, både på kort og lang sikt. Ved å tilby et attraktivt og tilgjengelig sted for svømming og andre.

Her mener jeg at Frognerbadet vil vÌre et godt egnet sted for utvikling av innendørs basseng.

Fra politisk møte med Arbeiderpartiet📩
Jeg til høyre og min svigerfar. Han har vært en inspirasjon for meg og har mye kunnskap om politikk🗣️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: