Stem AP🌹

Deltok nylig i et møte med tillitsvalgte på Youngstorget for AP og er motivert og engasjert mot valget.

Arbeiderpartiet er partiet for deg som ønsker et samfunn der alle har like muligheter og der vi tar vare på hverandre. Arbeiderpartiet jobber for å skape et Norge der vi kan ha tillit til at vi blir tatt vare på når vi trenger det som mest, og der vi kan være sikre på at samfunnet jobber for våre felles interesser.

Vi trenger et Arbeiderparti som kjemper for en rettferdig fordeling av ressurser, og som prioriterer arbeid til alle. Vi trenger et parti som har en visjon om å skape et samfunn der ingen faller utenfor, og der alle har muligheten til å realisere sine drømmer og ambisjoner.

Håvard Engebretsen til venstre som sitter i fagpolitisk utvalg.

Arbeiderpartiet har en lang historie med å kjempe for arbeidsfolk og for samfunnsrettferdighet. Vi vil ha et samfunn der ikke bare de rikeste får nyte godt av veksten, men der alle kan se frem til en lysere fremtid. Vi vil ha et samfunn der vi tar vare på hverandre og ikke lar noen stå alene.

I år kan du stemme for et Norge der vi satser på utdanning, helse og velferd. Vi vil skape et samfunn der alle får den hjelpen de trenger, uansett om det er snakk om helse, omsorg eller arbeid. Arbeiderpartiet vil satse på fellesskapet og på å bygge et Norge der vi kan stole på hverandre og der vi har tillit til at samfunnet jobber for vår felles fremtid.

Stem på Arbeiderpartiet i år – for et Norge der alle teller og der vi tar vare på hverandre!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: