Gratulere med dagen Norge! Hilsen Bygdøy-Frogner arbeiderpartilag 🇳🇴

Marit Nybakks inspirerende tale under 1. mai-feiringen med Bygdøy-Frogner Arbeiderpartilag.

Under talen av Marit Nybakk
Jeg og Marit Nybakk

Det var en dag fylt med stolthet og samhørighet da Bygdøy-Frogner Arbeiderpartilag samlet seg for å feire arbeiderbevegelsens dag. Deltakerne var heldige som fikk høre en alvorlig og inspirerende tale fra Marit Nybakk, en sentral skikkelse i norsk utenriks og forsvarspolitikk og en ivrig forkjemper for arbeiderbevegelsen og likestilling. Som lengstsittende kvinne som storingsrepresentant har hun etter min mening mer enn god nok autoritet til å uttale seg om nevnte tema.

Jeg, min kjæreste Eva og vår 14 måneder gamle sønn Gustav, var blant dem som deltok i feiringen. Det var en spesiell opplevelse for oss å kunne dele denne dagen sammen, selv om Gustav kanskje ikke forstod den fulle betydningen av arrangementet. Vi kan likevel ikke annet enn å le av tanken på at vår lille gutt allerede deltar i arbeiderbevegelsen, og kanskje en dag vil bli en aktiv forkjemper for de verdiene vi alle kjemper for.

Nybakk snakket med innsikt om trepartssamarbeidet, også kjent som den nordiske modellen, som er en av grunnpilarene i det norske samfunn. Hun påpekte hvordan dette samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene bidrar til å opprettholde en stabil og inkluderende økonomi, samt hvordan det er et eksempel for andre land å følge.

Hun belyste også Norges deltakelse i den pågående konflikten i Ukraina, både med humanitær og militær støtte. Dette er en alvorlig situasjon som ikke har skjedd siden andre verdenskrig, og hun understreket viktigheten av at nasjonen står samlet i denne kritiske perioden.

Videre nevnte Nybakk endringer i den globale situasjonen, som at India snart vil bli verdens mest folkerike nasjon etter Kina på grunn av sistnevntes ettbarnspolitikk. Dette illustrerer en skiftende global dynamikk som Norge må forholde seg til og tilpasse seg.

Til slutt poengterte hun Norges fremgangsrike likestillingspolitikk, og hvordan dette er en viktig eksportartikkel for landet. Hun oppfordret alle til å fortsette arbeidet for å fremme likestilling både nasjonalt og internasjonalt.

Min kommentar:
Marit Nybakks tale var en påminnelse om hvorfor 1. mai er en viktig dag for arbeiderbevegelsen og Norge som helhet. Hun påpekte betydningen av trepartssamarbeidet, som er en av hovedårsakene til at Norge har blitt et så velstående og likestilt samfunn. Vi må også forstå alvoret i den globale situasjonen, og hvordan det påvirker oss som nasjon. Som Nybakk sa, er det viktig å stå samlet som en nasjon og fortsette arbeidet for likestilling, frihet og rettferdighet.

Til slutt vil jeg takke styret fra Bygdøy-Frogner Arbeiderpartilag og andre involverte for deres innsats og arbeid med å organisere denne vellykkede 1. mai-feiringen. Det var en flott anledning til å feire arbeiderbevegelsen, og vi er takknemlige for deres engasjement og dedikasjon.

Nedenfor er bilder av representantskap fra styret Bygdøy-Frogner arbeiderpartilag:

Styremedlem Vilde til venstre med foreldre
Styreleder Vilde Coward og styremedlem Knut
Styremedlemmer Petter til venstre
og Isak til høyre
Styremedlem Simon til venstre med kompis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: