Barn og unge i fokus under Arbeiderpartiet sitt landsmøte🌹

Støre som taler under landsmøtet AP

Barn og unge i fokus – Støres Landsmøte og hva jeg mener man bør se etter i en barnehage.

I den nylig avholdte Landsmøtet, holdt Arbeiderpartiets leder Jonas G. Støre en tale der han understreket viktigheten av å satse på barn og unge. Med fokus på helse, kompetent bemanning og ressurser, har Støre vist en sterk forståelse for hvordan god oppvekst og omsorg kan påvirke samfunnet vårt.

Som forelder til en liten gutt ved navn Gustav, som nylig har fått barnehageplass, kan jeg ikke understreke nok hvor viktig det er å finne en god barnehage for barnet. Det finnes en rekke ting man bør se etter og spørsmål man kan stille for å sikre at barnet får den beste starten på livet.

Først og fremst er det viktig å observere hvordan de ansatte interagerer med barna. Er de engasjerte og tilstedeværende, eller virker de uinteresserte og distraherte? Spør også om lederen jobber aktivt med barna, eller om vedkommende kun fokuserer på administrativt arbeid.

Sykemeldinger og ferieordninger er også relevante spørsmål å stille. En barnehage med høy sykefravær kan tyde på dårlig arbeidsmiljø og lav bemanning. Ferier og fridager bør også være godt planlagt og forutsigbare for både ansatte og foreldre.

Mattilbudet er en annen viktig faktor. Sjekk om barnehagen serverer sunn og variert mat, og om det tas hensyn til allergier og spesielle behov. Renslighet og hygiene er også avgjørende. Selv om barnehager nødvendigvis ikke kan være helt rene til enhver tid, bør man likevel gjøre en grundig inspeksjon for å vurdere renslighetsnivået.

Et godt tips for å få et inntrykk av barnehagen er å se på barna selv. Hvis barna har mye snørr eller tørket snørr, kan det være et dårlig tegn. Bruk skjønn når du vurderer rensligheten i barnehagen, og ta hensyn til at litt skitt og rot er naturlig i en slik setting.

Illustrasjonsfoto av min sønn Gustav i åpen barnehage.

Avslutningsvis vil jeg si at Jonas G. Støres tale under Landsmøtet var solid, gjenkjennelig for oss vanlige borgere og tydelig. Hans fokus på barn og unge viser at han forstår hvor viktig det er å investere i fremtiden og legge til rette for at alle barn får en god start i livet.

Her er også en liste for den som forelder for hva du kan se etter/spørre om:

1.Ansatte og interaksjon med barna: Se hvordan de ansatte interagerer med barna. Er de engasjerte, tålmodige og omsorgsfulle?

2.Bemanning og kompetanse: Spør om bemanningsnivået og hvilken utdanning og erfaring de ansatte har.

3.Lederens rolle: Spør om lederen jobber aktivt med barna eller fokuserer mest på administrasjon.

4.Sykefravær og ferieordninger: Spør om sykefraværet blant de ansatte og hvordan ferieordningene er organisert.

5.Pedagogisk tilnærming: Spør om barnehagens pedagogiske metoder og hvordan de jobber med læring og utvikling for barna.

6.Rutiner: Spør om daglige rutiner, inkludert sove- og måltidsrutiner, og hvordan de tilpasses barnas behov.

7.Mattilbud: Undersøk om barnehagen serverer sunn og variert mat, og om de tar hensyn til allergier og spesielle behov.

8.Fysisk miljø: Se på fasilitetene og lekeområdene, både inne og ute. Er det nok plass, og er områdene trygge og stimulerende for barna?

9.Renslighet og hygiene: Sjekk renslighetsnivået i barnehagen og hvordan de håndterer hygiene rundt måltider, toalettbesøk og lek.

10.Samarbeid med foreldre: Spør hvordan barnehagen samarbeider med foreldre og hvordan de holder foreldre oppdatert om barnas trivsel og utvikling.

11.Tilrettelegging for barn med spesielle behov: Spør hvordan barnehagen tilrettelegger for barn med spesielle behov, enten det gjelder språk, motorikk eller sosial utvikling.

12.Aktiviteter og utflukter: Spør om hvilke aktiviteter og utflukter barnehagen arrangerer for barna, og hvordan de involverer barn og foreldre i planleggingen.

13.Sikkerhet: Undersøk hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet, både inne i barnehagen og under utflukter og turer.

14.Overganger: Spør hvordan barnehagen håndterer overganger, som når barnet begynner i barnehagen, bytter avdeling eller skal begynne på skolen.

15.Ved å undersøke disse punktene og stille spørsmål, vil du få et bedre inntrykk av om barnehagen er en god match for ditt barn og dine forventninger.

Håper dette er til hjelp. Takk for at du leste🙏🏼

-Knut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: