Årsmøte Frogner Arbeiderparti med Linn Herning som foredragsholder om velferdsprofitører💸

I går deltok jeg på årsmøtet til Frogner Arbeiderparti, hvor Linn holdt en informativ og øyeåpnende presentasjon om velferdsprofitører. Jeg vil takke Anders med resten av laget for å ha arrangert et så viktig møte, og selvfølgelig takke Linn for hennes engasjerende og kunnskapsrike forelesning.

Under møtet var vi også glad for å se at styremedlemmer fra BF Arbeiderparti – Petter, Emma, meg og Vilde – var representert. Dette viser hvor viktig det er å samarbeide innad i partiet når det kommer til å beskytte velferdsinstitusjonene våre.

Meg, Vilde, Petter og Emma fra styret i BF-AP

Linn snakket om “stykkprisfinansiering”, som er en modell hvor offentlige midler gis til private selskaper for å drive velferdstjenester basert på antall brukere. Dette betyr at private selskaper har økonomisk insentiv til å skjære ned på kostnader og kutte hjørner, ofte på bekostning av kvaliteten på tjenestene som blir levert.

Når det kommer til å måle kvaliteten på velferdsinstitusjonene, spesielt barnehager, kan vi bruke en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder. For eksempel kan vi gjennomføre inspeksjoner og observasjoner på barnehagenivå for å måle faktorer som sikkerhet, hygiene og kvaliteten på undervisningen. Samtidig kan vi forbedre spørreskjemaer og evalueringer fra foreldre og ansatte for å samle inn data om tilfredshet og opplevelse av kvalitet. Ved å bruke en kombinasjon av disse metodene, kan vi få en omfattende og grundig forståelse av kvaliteten på barnehagene våre.

Illustrasjonsfoto: Min sønn Gustav som leker

I tillegg til å bruke kvalitative og kvantitative metoder for å måle kvaliteten på barnehager, kan vi også følge opp barna som har vært gjennom barnehagesystemet ved å føre statistikk 10-20-30 år etter barnehagen. Dette vil gi oss innsikt i hvordan barnehagemiljøet påvirker barnas utvikling og fremtidige suksess.

Som hobbypsykolog vil jeg ydmykt påpeke at en stabil barndom er fundamentet for et godt liv. Å sikre at barna våre får en trygg, pedagogisk og sunn oppvekst vil ha positive konsekvenser for samfunnet vårt på lang sikt. Derfor er det viktig at vi fortsetter å sette fokus på kvaliteten på velferdstjenester og arbeide for å beskytte dem mot de som utnytter vår velferd for profitt.

Takk for at du leste og gjerne del🙏🏼🌹

-Knut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: